Skip to main content

Update GUID in Marktplaats feed

Sinds vanmiddag is de GUID in de marktplaats RSS feed aangepast. De GUID is de unieke sleutel van een feedartikel, die door je feedreader wordt gebruikt om te kijken of een artikel reeds is geladen of bekeken. Hiermee zorg je dus dat de bij het herladen van de feed niet alle artikelen dubbel verschijnen. Feedreaders […]

Deze site is open, maar…

Onze hoofdsite Markxman.nl zuchtte en steunde de laatste tijd onder de vele requests die de dienst Marktplaats RSS te verduren kreeg. Soms tientallen requests per seconde zorgden voor een sterk vertraagde site, die eigenlijk voor onze core business is opgezet, namelijk de schietsportregistratie. En dat was niet zo handig. We hebben daarom besloten deze dienst […]

 
Help-Desk